Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z regulaminem:

WERSJA PDF