W związku z udostępnieniem na rzecz Gospodarstwo rolne Władysław Gałgan – danych osobowych (ze wskazaniem kategorii danych osobowych klientów) w związku z podjęciem kontaktów w celu złożenia zamówienia lub złożeniem zamówienia, wskazuje iż:

  1. administratorem danych  osobowych jest Gospodarstwo rolne Władysław Gałgan pod adresem:  ul. Długa 143, 32-607 Polanka Wielka Nr NIP 5492111770, adres e-mail skep@olejeprostozpola.pl
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celach (i) zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, (ii) zapewnienia komunikacji zewnętrznej z osobami zainteresowanymi ofertą sklepu w związku z prawnie uzasadnionymi interesem Administratora jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Administratora/kontaktu z Administratorem;
  4. dane osobowe mogą być udostępniane w związku z wykonywaniem i w celu wykonywania zawartej z klientem umowy: (i) podmiotom świadczącym usługi w zakresie księgowości na rzecz Administratora w celu prowadzenia rozliczeń, (ii) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostaw zamówionych produktów;
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zwartej z klientem umowy  oraz ochrony przed roszczeniami;
  6. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie;
  7. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
  8. dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu;
  9. dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez Administratora. Jednak taki transfer mogą prowadzić dostawcy globalnych usług chmurowych np.  Microsoft. Przykładami usług globalnych są uwierzytelnienie (Azure Active Directory, MFA) czy cyberbezpieczeństwo. Microsoft realizuje transfer poza EOG stosując mechanizmy zabezpieczeń oparte o standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.
  10. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.